Skip to main content

MEDOSEBNE INTERAKCIJE  (iz ciklusa Hibridizacija Živosti)

Ciklus polaroidnih fotografij in videoposnetkov androida HI-2 in Telenoida. Androidi so bili dokumentirati v laboratoriju pionirja androidne znanosti Prof. Hiroshija Ishigure, ATR, Kyoto, Japonska med znanstvenimi ekspreimenti neuro interakcij med ljudmi in androidnimi roboti.

Kaj danes razumemo kot življenje?  Različne definicije z znanstvenimi odkritji padajo, nadomeščajo jih vedno nove in nove. Bio entiteta kot osnovni gradnik vsega živega izgublja svoj smoter. Nadomešča jo skupek dosežkov znanosti, razvoja tehnologije, simulaker realnosti v katerega projiciramo tudi vse svoje želje, hrepenenja in strahove. Postavlja se vprašanje, ne več kdo smo in kam gremo, temveč kdo ali kaj nas bo nasledil.

Maša Jazbec se s temi vprašanji sooča na obeh poljih človeškega delovanja. Kot znanstvenica in raziskovalka najbolj naprednih mejnih tehnologij kibernetike in androidne znanosti ter na drugi strani kot vizualna umetnica – producentka, ki problematizira temeljna eksistenčna in etična vprašanja.

Kdo so torej apologeti nove civilizacije?