Skip to main content

Neuro MIKKEL

MIKKEL je hibridno bitje, obstaja v časovnih dimenzijah.

Fizis MIKKELA postaja artefakt. Prezentiran je kot nenehen umetelen ritual. Naravno telo postaja umetno skonstruirano telo. Minljivost postaja fizično – materialno dejstvo. S projektom MIKKEL raziskujem notranjosti od zunaj in vračanja k sebi s tehnologijo, ki zrcali sodobni človeški fizis – hibrid, sodobni posthumani objekt. Z vse večjo kompleksnostjo tehnologije vedno bolj izginjajo meje med naravnim in umetnim, notranjim in zunanjim in strojem in človekom. Lahko celo rečem, da razlike med rojenim in narejenim izginjajo. Evolucija umetnega vzpostavlja nov princip sodobne posthumane mitologije.