Skip to main content

Sintetični Organizmi AR

Rojstvo kiborga. Na 12 krožno postavljenih stojalih je obiskovalec soočen z 12 grafikami, ki ponazarjajo rojstvo oz. nastanek sintetičnih organizmov. Vseh 12 grafik je nastalo v sodelovanju z umetno inteligenco. Na podlagi ključnikov je umetna inteligenca generirala vizualno zgodbo nastanka sintetičnega organizma. Obiskovalec ima možnost, da grafike skenira z aplikacijo ARTIVIVE s tablico ali pametnim telefonom. Tako se mu odkrijejo obrazi entitet, ki so pripomogle k razumevanju robotov in ostalih sintetičnih organizmov. Izrazi na obrazih teh entitet so animirani oz. oživljeni z umetno inteligenco.

Ključna vprašanja s katerimi nas sooča instalacija Sintetični Organizmi AR so sledeča. Kaj danes razumemo kot življenje?  Različne definicije z znanstvenimi odkritji padajo, nadomeščajo jih vedno nove in nove. Bio entiteta kot osnovni gradnik vsega živega izgublja svoj smoter. Nadomešča jo skupek dosežkov znanosti, razvoja tehnologije, simulaker realnosti v katerega projiciramo tudi vse svoje želje, hrepenenja in strahove. Postavlja se vprašanje, ne več kdo smo in kam gremo, temveč kdo ali kaj nas bo nasledil.