Skip to main content

Upravljanje naprav z mislimi ni več znanstvena fantastika, ampak je del sedanjosti, saj to področje pokriva razvoj naprav, ki temelji na tehnologiji BCI (Brain Computer Interface). Področje BCI je namenjen tako analizi delovanja človeških možganov, kakor tudi uporabe tovrstne tehnologije za opolnomočenje govorno in gibalno oviranih. Dosedanje rešitve BCI so časovno potratne, saj mora posameznik vsako potezo potrjevati in natančno definirati. Do tega trenutka v Sloveniji ni še nihče uporabil napravo BCI z namenom abstraktnega slikanja. BCI slikar temelji na virtualni tipkovnici, s pomočjo katere uporabnik z mislimi preko BCI-vmesnika izbira možnosti – kretnje čopiča, ki spominjajo na potege čopiče zasavskega akademskega slikarja Janeza Kneza.