Predavanja o NeuroArtu ter predstavitev delovanja DDTlaboratorija študentom FRI.